İSTİHBARATTA YENİ DÖNEM (MİKK) MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU KURULDU
Mete Ersöz –DG- Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnamelere göre; 928 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken 60 kişinin göreve dönüşünün yolu açıldı. 10 emekli  TSK personelinin rütbeleri alındı ve 6 kurum kapatıldı.

694 sayılı KHK ile de MİT Müsteşarı'nın tanıklığı  Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

Ayrıca milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabileceği, Albay ve generallerin rütbe süresi dolmadan terfi alabileceği de KHK'da yer aldı.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere   Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.