KOLERA SALGINI YAYILIYOR!
Sümer Neşe - DG –Yemen’in başkenti Sana yerel meclisinden sorumlu genel sekreter Amin Jamaan, kuşatma ortamı içinde başlayan kolera salgını nedeniyle kentte olağanüstü hal ilan etti.