S&P, GÜNEY AFRİKA'NIN NOTUNU AÇIKLADI
Sümer Neşe -DG- Güney  Afrika'nın yerli para cinsinden kredi notu "BBB-" seviyesinde, yabancı para cinsinden notu da "BB+" seviyesinde korundu.