2018 YILI TÜRKMENİSTAN’DA «TÜRKMENİSTAN BÜYÜK İPEK YOLU’NUN KALBİ» YILI OLARAK İLAN EDİLDİ

19/01/2018


Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nda çok önemli bir kavşak ve güzergâh vazifesi görmüştür. Ülkemizin bu tarihi rolünü ortaya çıkarmak amacıyla, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov tarafından 2018 yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi» yılı olarak ilan edilmiştir.

Türkmen devletinin başarılı gelişiminin ayrılmaz ve önemli bir parçası olarak geniş ulaştırma altyapısının oluşturulması Türkmenistan Devlet Başkanı’nın izlediği dönüşüm politikasının öncelikli yönlerinden biridir.

Türkmenistan’ın ulaştırma alanındaki kalkınma stratejisinin kilit noktası Merkez Asya, Hazar denizi, Kara deniz ve Baltık denizi bölgelerini, Orta ve Yakın Doğu’yu, Güney ve Güney-Doğu Asya’yı bağlayacak yeni jeoekonomik mekanın mimari temellerini oluşturmaktır.

Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’un önderliğinde Türkmenistan’da uzun vadeli ulusal programlar uygulanıyor. Bu programlar ulaştırma sektörünün maddi-teknik altyapısının pekiştirilmesini, mevcut ulaşım ağlarının genişletilmesini ve yeni ulaştırma yollarının açılmasını hedefliyor. Bu ise Türkmenistan’ın ulaştırma sektörünün uluslararası komünikasyon sistemine aktif şekilde entegre olmasına, intermodal yük taşımacılığının bölgesel koordinasyonunu sağlayacak büyük lojistik merkezlerin ortaya çıkmasına yardım ediyor.

Türkmenistan’ın ulaştırma alanında izlediği devlet politikası gerek ülke içerisinde, gerekse uluslararası boyutlarda büyük saygınlık kazanmaktadır. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın girişimleri sonucunda, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 3 defa, yani 19 Aralık 2014, 22 Aralık 2015 ve 20 Aralık 2017 tarihlerinde sürdürülebilir kalkınma için uluslararası işbirliğinin gelişmesinde ulaştırma-transit koridorlarının önemine dair Kararnameler kabul edilmiştir. Bu Kararnamelerin kabul edilmesi Türkmenistan’ın bu alandaki çalışmalarının dünya camiasınca tanındığının bir göstergesidir.   

Bu anlamlı Kararnameler çerçevesinde, ayrıca 2018 yılının «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi» yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle Türkmenistan’da ve diğer ülkelerde ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecektir.

Türkmenistan devleti, Türkmen lideri Gurbangulı Berdimuhamedov'un izlediği "açık kapılar" politikası ve bu alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik aktif pozisyonu sayesinde büyük altyapı projelerini ortaya atıyor ve yabancı ortaklarla birlikte onların hayata aktarılmasını sağlıyor, böylece ulaştırma alanında verimli uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesine ve genişletilmesine önemli katkıda bulunuyor.

 

    Türkmenistan’ın

Türkiye Büyükelçiliği

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers