ABD’NİN 2016 DİN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU’NDA YUNANİSTAN

18/08/2017


Özcan Aliosman –DG- (GÜMÜLCİNE) ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun 2016 yılı raporu yayınlandı. 199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ raporunun Yunanistan bölümünde ise her yıl olduğu üzere Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili ifadeler de yer alıyor. Raporun özet bölümünde “Trakya’daki Müslüman toplum” ifadesi ile Batı Trakya Türk toplumunun hükümet tarafından müftülerin atanması konusunda şikayetleri olduğuna yer verildi.

NÜFUS

Temmuz 2016 tahminine göre ülke nüfusunun 10.8 milyon olduğu ifade edilen raporda ülkedeki Müslüman toplumun yüzde 1.3’ünün Müslüman olduğu ifade edildi. ABD raporunda Batı Trakya Türk toplumunun nüfusunun ise Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu(ECRI)’nun raporuna dayanarak 100 ila 120 bin arasında olduğu belirtildi.

MÜFTÜ SORUNU

1923 Lozan Antlaşması’na göre Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın camiler ile vakıflarını yönetme hakkına sahip olduğun belirtilen raporda Yunan hükümetinin Lozan Antlaşması ile tanınan azınlığın parçası olmayan Müslümanlar bu anlaşmanın kapsamında olmadığı ve bu nedenle Müslüman azınlığa tanınan haklara sahip olmadığı görüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Hükümet tarafından atanmış müftülerin azınlık mensuplarının tercih etmeleri durumunda aile hukuku alanında şer’i yetkilerini kullanmalarına izin verildiği not edilen raporda Yunanistan’da hükümetin Müslüman liderlerden oluşan bir komite ile işbirliği içerisinde görev süresi 10 yıl olmak üzere Batı Trakya’da üç müftü atadığı ifade edildi. Bununla birlikte raporda Batı Trakya Türk toplumunun bazı üyelerinin hükümetin müftüleri atamasına karşı çıkarak müftülerin doğrudan seçilmesini istedikleri de yer aldı.

Hükümetin müftülerin atanması uygulamasının müftülerin yargısal yetkilere sahip oldukları gerekçesi ile doğru olduğunu belirttiğini kaydeden ABD, buna karşılık akademisyenlerin ve aktivistlerin şer’i hukukun Yunanca ’ya tercümesi ile genel anlamda şer’i hukuk ile ilgili bilginin sınırlı olması nedeniyle mahkemelerin kabiliyetinin sınırlı olduğunu not ettiklerini belirtti. Ayrıca ABD, vakıfların yönetimine seçimle değil hükümet tarafından atama yapılmasının eleştirildiğini de ifade etti.

DR. SADIK AHMET ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİNE ALTIN ŞAFAK’IN SALDIRISI RAPORDA YER ALDI

ABD, raporunda Batı Trakya Türk toplumunun lideri ve Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi’nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in 21. Ölüm yıldönümü dolayısıyla 800 kişinin katılımıyla düzenlenen anma törenine Altın Şafak’ın saldırıda bulunarak “Türkler, katiller” diye ırkçı sloganlar atıp taş fırlatmalarına yer verdi. Sadık Ahmet’in anma törenine ilk kez saldırıda bulunulduğunu belirten ABD, polisin kalabalığı dağıtmak için gözyaşı bombası kullandığını belirterek tutuklama olmadığını kaydetti.

BATI TRAKYA TÜRK TOPLUMUNUN 240 İMAM YASASI UYGULAMASI İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERİ RAPORDA YER ALMADI

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanındaki problemlerinin de kısmen yer aldığı raporda Batı Trakya Türk toplumunun bazı liderlerinin Batı Trakya’da iki dilli anaokulların eksikliği konusundaki eleştirilerini sürdürdükleri ifade edildi. Buna karşılık raporda Yunan makamlarının Yunanca dilindeki anaokulların toplumun geneline entegre olmalarına yardımcı olduğunu belirttikleri ifade edildi. 19 Nisan 2016’da Selanik Aristoteles Üniversitesi’ne bağlı olarak özel bir bölümün kurulması kararının Selanik Metropolitinin bu bölümün Trakya değil Selanik’te kurulmasına karşı çıktığı not edilen raporda metropolitin İslam ve Hristiyanlığın aynı okulda var olamayacağını belirterek öğrencilerin birbirine hakaret etmeleri halinde çatışma çıkabileceğini belirttiği kaydedildi.

Batı Trakya’da Yunanca- Türkçe olmak üzere iki dilli okulların ve iki din okulunun bulunduğu belirtilen raporda ayrıca yasaya göre Batı Trakya’da seçmeli olarak İslam din dersinin de bulunduğu belirtildi. Batı Trakya Türk toplumunun karşı çıktığı “240 İmam Yasası” ile devlet okullarında Yunanca dilinde İslam din dersinin verilmesi konusundaki eleştirilere yer verilmeyen raporda ABD, Yunanca dilindeki devlet okullarında zorunlu Ortodoks Hristiyanlığı din dersine karşılık seçmeli olarak İslam din dersi verildiği kaydedildi. Ayrıca raporda Batı Trakya’daki Müslüman öğrencilerin okuldan sonra camilerde Kuran kursuna gidebildikleri belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABD 2016 Yunanistan Din Özgürlükleri Raporu, Batı Trakya Türk toplumunun din alanındaki sorunlarına kısmi olarak yer veriyor. Özellikle 240 İmam Yasası uygulaması konusundaki temel eleştirilerimize yer verilmemekle birlikte devlet okullarındaki çocuklarımıza İslam’ın Yunanca dilinde atanmış müftülere bağlı olarak atanan imamlar tarafından verilmesi pozitif bir uygulama olarak yansıtılıyor. Bununla birlikte son dönemde dini liderlerimiz olan seçilmiş müftülerimize yönelik adli kovuşturmalara ve bölgedeki baskı ve yıldırma politikaları raporda yer bulmuyor. ABTTF olarak her yıl olduğu üzere paralel bir rapor hazırlayarak ABD raporunda eksik ve yüzeysel olarak yer bulan konulara dair Batı Trakya Türk toplumunun görüşünü aktaracağız” açıklamasında bulundu. 

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers