DİPLOMATİK GÖZLEM DERGİSİ NİSAN 2017 ( 63 )SAYISI ÇIKTI!

05/04/2017


DİPLOMATİK GÖZLEM DERGİSİ NİSAN 2017 ( 63 )SAYISI

31 MART 1918 Gerçek Soykırım

Faig BAĞIROV

1918 yılının Mart ayında yaşanan olaylar, Azerbaycan tarihinin en kanlı sayfalarından biriydi. Bakü'de Ermeni-Bolşevik güçlerin işledikleri kanlı olaylar 31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde kitlesel bir biçimde artmış ve silahlı Ermeni çeteleri sivilleri acımasızca öldürmüştü. Bu katliam sırasında bir tek Bakü'de 30 bin kişi Türk-Müslüman oldukları için yaşlı, kadın ve çocuk demeden hunharca katledilmiş, Müslüman nüfusun tüm malları ve evleri yağmalanmış, camiler ve okullar yakılmıştı.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Orta Doğu’da Yeni Güvenlik Yapılanması İhtiyacı

İlknur Şebnem ÖZTEMEL          

Orta Doğu - Yakın Doğu: Kadim imparatorlukların, bereketli toprakların, tutkulu insanların evi, Oryantalizmin ve Doğu Sorunu’nun nedeni… Kimilerine göre cennet kimilerine göre cehennem, sanırım en çok Türkiye içinse Araf… Kimilerine göre zenginlik ve güç, kimilerine göre bitmek tükenmek bilmeyen ezilmişlik.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Keşmir Savaşı: Güney Asya’nın En Büyük Tehlikesine Karşı İstikrarı Sağlamak

Maximillian Christen MØRCH   

1947 yılından bu yana, Keşmir bölgesi, şiddetin ve militan faaliyetlerinin yuvası konumunda. Bölge, şiddetin açtığı yaraları henüz sindirirken, son 12 ayda meydana gelen olaylar bir kırılma noktasından geçeceğinin habercisi. Keşmir’de artan tansiyon bölgesel istikrara ve ekonomik büyümeye tehdit teşkil ediyor. Zira bölgedeki iki nükleer gücün – Pakistan ve Hindistan’ın – birbirlerine karşı aldığı uzlaşmaz cephe, bölgenin bir çıkmazın pençesinde olduğu gerçeğini yansıtıyor.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Üçüncü Dünya Savaşı Kapıda!

Mahmut ŞAHİN      

Savaş! İlginç ve kendi içerisinde çok çelişkili anlamlar barındıran bir kelime. Bir yanda, bağımsızlık ve hayatta kalma mücadelesi anlamında, işgalci saldırganlara, doğaya karşı yürütülen mücadele; diğer yanda ise başkalarının can ve mallarına, bağımsızlıklarına ve hayat haklarına kasteden saldırganlığı ifade eden yağmacı ve işgalci zihniyet. Savaş kelimesi bu iki anlamı da aynı anda bünyesinde barındırıyor.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Kuzey Kore: Uluslararası Politikada Yükselen Bir Nükleer Güç Mü? Yoksa Bölgesel Bir Popülist Mi?

Baybars ÖĞÜN     

Uluslararası politikanın gündemini son aylarda en çok meşgul eden devletlerden biri hiç şüphesiz Kuzey Kore’dir (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti). Kuzey Kore’nin kapalı bir kutu olarak dünyada ilgi uyandırması, nükleer silahları ve balistik füzeleri, liderinin sürekli bir dünya savaşını veya bölgesel savaşı ima etmesi, ABD’ye kafa tutan ve hatta ABD’yi dize getirecek bir devlet olarak algılanması üzerinden analizler yapılmaktadır. Kuzey Kore’ye dair bilgiler ve yorumlar ne kadar tutarlıdır?

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Kirli Oyunlar ve Skandallar Fransız Seçimlerini Domine Ediyor - Bu Yeni Bir Şey Değil

Robert HARNEIS  

2017 Başkanlık seçimleri Fransız tarihinde özel bir yere sahip. Zira üç aday da benzer, tatsız soruşturmalara ve skandallara bulaştı. Aynı zamanda Fransız mahkemeleri de François Fillon ve Marine Le Pen’in kampanyasına zarar vermek için yasal işleyişi bariz bir şekilde manipüle etmekle suçlandı. Adli yetkililer diğer adayların, özellikle de Emmanuel Macron’un ‘’hafif’’ suçlarını mümkün olduğunca görmezden gelmekle suçlandı.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Bir Zamanlar Millet-i Sadıka! Ermeni Tehcirine Sebep Olan Faktörler

Gülsüm Gizem ÖZYOL    

Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce, Ermeni komi­teleri, başta patrik­hane olmak üzere, Osmanlı Hükümetinin Rusya’ya karşı savaşa girmesi halinde ala­cakları durumu tespit için toplan­tılar yapıyorlardı. İstanbul Gala­ta’daki Ermeni Büyük Merkez Okulu’nda 1914 yılı Mayıs ayın­da, patrikhaneden görevlendirilen rahip Gabriel Cevahirciyan’ın başkanlığında Taşnaksutyun, Veragazmiyal, Hın­çak, Ramgavar temsilcilerinden oluşan Birleşik Milli Ermeni Kong­resi, ‘’Ermeni Osmanlı Hükümetine sadık kalmaları’’ şeklinde bir kara­ra vardı.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Türkiye-Ermenistan İLİŞKİLERİ

Alev KILIÇ   

İkinci Dünya savaşı ertesinde Avrupa’nın ortasına indiği söylenen Demir Perde Türkiye’yi de kuzey doğusunda Kafkaslar’dan ve Orta Asya’dan ayırmış, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin tek adresini Moskova oluşturmuştu. Aralık 1991’deSovyetler Birliğinin dağılması ve on beş cumhuriyetin bağımsızlık ilan etmesi üzerine, Türkiye, Güney Kafkaslar’da bağımsızlığını kazanan üç cumhuriyeti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ayırım gözetmeksizin ivedilikle tanımış, Azerbaycan ve Gürcistan ile hemen diplomatik ilişki de kurmuştur.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Kime Göre SOYKIRIM?

Umut Eren ÖZKAN           

Soykırım kelimesinin anlamı, dinsel, ırksal, siyasal bir neden ile azınlık durumundaki bir toplumun başka bir toplum tarafından soyca toplu olarak yok edilmesidir. Soykırımın kelime anlamından yola çıkacak olursak, bir toplumun başka bir toplumu yok etmesi bir suçtur. Soykırım ile ilgili ilk olarak 1948 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından “Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi” kabul edilmiştir.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Kürtler, Türkmen Diyarı Kerkük’te Türkmenleri İstemiyor

Ali KERKÜKLÜ     

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 yılında DEAŞ’la mücadele bahanesi ile Kerkük’te yönetime “fiilen” el koydu. Kürtler, uzun bir dönem boyunca Kerkük'ü de Kürt bölgesine dâhil etmeyi hedefliyorlardı.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Milliyetçilik Üzerine Kuramsal Bir İnceleme

Kaan DERVİŞOĞLU        

Genel olarak milliyetçilik ifadesi şu anlamlara gelecek şekilde birkaç biçimde kullanılmaktadır:

1.Bütün olarak millet ve milli-devletlerin bütün bir kurulma ve kendini idame ettirme süreci

2.Bir millete ait olma bilinci ve milletin güvenliği ve refahıyla ilgili özlem ve hissiyata sahip olmak

3.’Millet’ ve rolüne ilişkin bir dil ve sembolizm

4.Milletler ve milli irade hakkında bir kültürel doktrin ile milli emellerin ve milli iradenin gerçekleşmesine dair reçeteleri de içeren bir ideoloji

5. Milletin amaçlarına ulaşacak ve milli iradeyi gerçekleştirecek bir toplumsal ve siyasi hareket.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Bangladeş Büyükelçisi Sayın M. Allama Siddiki ile Söyleşi

Haber Merkezi       

Önemli bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş, son dönemde hızlı bir atak yaşadı ve ekonomiden, bölgesel barışa kadar pek çok alanda söz sahibi oldu. Bangladeş’in uluslararası toplumdaki yerini nasıl görüyorsunuz?

Aslında Bangladeş büyüme ve gelişme noktasında pek çok zorlukla karşılaştı.  Ancak, saygıdeğer Başbakanımız Şeyh Hasina önderliğinde %6,2 gibi göze çarpan bir ekonomik büyüme oranına erişti.  Diğer yandan Gayri Safi Milli Hasılamız (GSMH) geçen sene olduğu gibi bu yıl da %7’nin üzerinde olacak.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Türkiye, Dünyada Giderek Yükselen Ekonomik Korumacılık Eğilimlerine Mutlaka Karşı Çıkmalı

Cahit UYANIK        

İleriki 10 yıllarda dünya ekonomi tarihi yazıldığında 2017, “Değişik etkilerin çarpıştığı, karmakarışık bir yıl” olarak değerlendirilecek gibi görünüyor. İşin ilginç tarafı, aynı şeyler Türkiye için de geçerli… Düşünün, dünyanın en büyük ekonomisi gümrük vergileri desteğinde ekonomik korumacılık arayışlarını uygulama alanına taşımaya çalışıyor.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Tunus Ekonomisini “Serbest Düşüş’’ten Kurtarmak

Adel TAYARİ          

Pek çok uzman Tunus’un ekonomik açıdan Yunanistan ile yarıştığını savunuyor. Üstelik bu sadece kötümserlik içinde debelenirken oluşmuş bir kanı değil. Bu analizler gerçek rakamlara dayandırılıyor.

Tunus’un dış borcu geçen yıla göre 52 milyar dinar civarında bir artış gösterdi. Belki de bunun en güzel kanıtı IMF’nin Tunus’a gitmesi planlanan 650 milyon ve 700 milyon değerindeki ikinci ve üçüncü yardım paketlerini bloke etmiş olması.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Tarihin Penceresinden

Sıddık YILDIZ         

Adolf Hitler’in 1923 yılında Bavyera Hükümeti’ne karşı düzenlemiş olduğu “Birahane Darbesi” olarak anılan darbe girişimi onun Almanya’da adını duyurduğu olaylardan en önemlisidir. 8-9 Kasın 1923’te meydana gelen bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hitler mahkemede yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Söyleşi: İbrahim Karaoğlu; Makale ve Sanat Eleştirmeni, Yazar, Sunucu, Senarist, Küratör

Bahar Baştaş ÖZDEMİR 

Öncelikle böyle bir röportaj için çok teşekkür ederim. 1958, Ankara doğumluyum. Eğitimimi Ankara’da tamamladım. Yaklaşık 30 yılı aşkın zamandır küratörlük ve sanat eleştirileri yaparak yaşantımı sürdürüyorum. Aslında coğrafya ve psikoloji gibi iki farklı dalda üniversite eğitimi aldım, ama sanat benim çocukluktan bu yana içimde olan bir şey ve hayatımın son 35 yılı sanatla iç içe geçmiştir.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

WNBA’den Düşük Gelirler Büyük Başarılar...

Onur BİLGİÇ          

Fenerbahçe kadın basketbol takımı geçtiğimiz ay Candace Parker’ı transfer etti.  Oyuncuyla sadece iki aylık sözleşme imzalanırken, transferin en önemli nedenlerinden biri 16 Nisan’da yapılacak olan Euroleague kadınlar finalinde yer almak ve kupayı kazanmak. Candace Parker, daha önce bu kupayı 2013’te Ekaterinburg ile kazanan ve yurtdışı tecrübesi fazla olan bir oyuncu.

Yazının devamını Nisan sayımızda okuyabilirsiniz

Dünya Haberleri     

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers