DOĞU AVRUPA'DA DİNİN SİYASET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

17/05/2017


Ali Sezen - DG -Din ve dinin etkisi üzerine yapılan araştırma, Doğu  Avrupa ülkeleri ve  Rusya'da dinin siyasi bakışta da büyük rol oynadığını, Ortodoksların  Rusya'ya sempati duyduklarını ortaya koydu.Doğu  Avrupa ülkeleri ve  Rusya'da dini inanış, mezhep ve bu şekilde oluşan aidiyet duygusunun siyasi, sosyal ve kültürel görüşler üzerindeki etkisinin sorgulandığı araştırmanın sonucunda,Sovyetler Birliği döneminde uzun yıllar uygulanan din yasağı ve mecburi hale getirilen ateist eğitime rağmen Doğu  Avrupa ülkeleri ve  Rusya'da dinin etkisini kaybetmediği ortaya çıktı.

Doğu  Avrupa'da Ortodokslardan sonra en büyük Hristiyan inancına sahip grup Katoliklerin sayısının ise 1991'den bu yana azalmaya devam ettiği belirtildi.Buna karşın Çekya ve  Estonya, kendisini hiçbir dine bağlı hissetmeyenlerin en yoğun olduğu ülkeler olarak öne çıktı.Dini inanç, siyaseti de etkiliyor. Katoliklerin Ortodokslara kıyasla daha düzenli kiliseye gittiğine dikkat çekilirken Ortodoksluğun Katoliklikten daha fazla kişinin siyasi görüşünü etkilediği belirtildi.Milli gurur, geleneksel aile yapısını muhafaza etme ve eşcinselliğe karşı olma gibi olguların Ortodoks inancıyla doğru orantılı yükseldiği belirtilen raporda, 35 yaş altındaki kişilerin ise daha liberal dünya görüşüne sahip olduğu aktarıldı.

Ortodoks nüfusun yoğun olduğu ülkelerde  Rusya'nın Ortodoks Hristiyanların koruyucusu olması konusunda fikir birliği olduğu görüldü.  Ukrayna,  Romanya ve  Gürcistan'da ise tersi yönde sonuç alındı.Buna karşın ankete katılanların yüzde 50'den fazlası, ülkelerinin ABD ve Batı ile yakın iş birliğinden yana olduğunu da ifade etti.Ortodokslar Müslümanlara karşı daha ılımlı. Ayrıca Ortodoks inancının yaygın olduğu ülkelerdeki nüfusun yüzde 68'i Müslümanları ülkelerinin vatandaşı ve bireyi olarak görüyor.Ortodoksluğun yaygın olduğu ülkelerde halkın önemli bölümünün demokrasiye ise şüpheci yaklaştığı tespit edildi. Yunanistan'ın buna istisna teşkil ettiği ifade edilen raporda, yoğun Ortodoks nüfusa sahip olmasına rağmen  Yunanistan'da nüfusun yüzde 77'sinin demokrasiden yana olduğu vurgulandı.

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers