ERMENİ TARİH DERS KİTAPLARI VE TÜRK İMGESİ

27/05/2017


Gülsüm Gizem Özyol – DG – Avrasya İnceleme Merkezi bünyesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş gerçekleştirmiş olduğu konferansta ‘’Ermeni tarih ders kitapları ve Türk imgesi’’ konusunu işledi.

Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in açılış konuşmasının ardından Ermeni okullarındaki tarih kitaplarını çeviren ve kitap haline getiren Sayın Bozkuş sözü aldı:

“Projemiz TÜBİTAK tarafından onaylanan ve 3 yıllık bir çalışma. Projenin geneli sadece Ermenistan değil Balkan ve Karadeniz ülkelerinin güncel tarih ders kitaplarının incelenmesi buradaki Türk imajının ortaya çıkarılması üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Ben de Ermenice bilgimden dolayı Ermeni ders kitaplarını çevirdim. Temel amaç ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne katkı sağlamaktı. Bu çalışmayı yaparken tüm araştırmacılar olarak imge ve imge bilim yöntemleri ile hareket ettik. Kitapları temin etmek bizim için çok zor oldu.”

‘’Ermeni tarih kitaplarında Sevr anlaşması zamanı, yani Osmanlı’nın en zayıf olduğu dönemler bile Türk imgesi negatif şekilde yansıtılmıştır. Kitaplara genel olarak baktığımızda objektiflikten uzak bir şekilde yazılmış. İlk çağ anlatılarına baktığımızda Avarayr Savaşı, Ermeniler açısından bir kahramanlık savaşı olarak yazılmıştır. Sözde soykırımın ise Jön Türkler tarafından yapıldığı anlatılmıştır. Diğer dönemlere baktığımızda da çok farklı anlatılar görmeyiz. Ermeniler her zaman mağdur olarak işlenmiş, eşit olmayan güçler arasındaki savaş şeklinde yansıtılmıştır. Ermeniler kendilerinden kat kat güçlü ülkelere karşı mücadele ettikleri baskıcı rejimlere karşı direndikleri yazılmıştır. Selçuklu dönemine baktığımızda işgalci, baskın yapan, düşman gibi negatif imgeler görüyoruz. Osmanlı dönemine baktığımızda Selçuklu döneminin kötü bir dönem olduğunu ve Ermenilerin mağdur olduklarını anlatmışlar. Tarih kitaplarında genel olarak ‘’Ermeni İstilası’’ imgesi kullanılmış. Genel hatları ile baktığımızda Ermeni kahramanlıklarının ön planda olduğunu bu döneme dair Türk-Osmanlı toplumları için kullanılan nitelemelerin ise düşman, talan eden, baskıcı, boyunduruk altına alan, işgalci, saldıran, diktatör gibi sözlerin kullanıldığını görüyoruz. Ermenistan’da yaşayan gençler ile yaptığımız ankette ise farklı sonuçlarla karşılaştık. Erivan bölgesinde çok az yani %1-2 denilebilecek kadar az da olsa Türklere karşı bir pozitiflik görebiliyoruz. Fakat diğer şehirlere mesela Eçmiyazin’e baktığımız zaman tamamen bir negatiflik görüyoruz. Bizim halk olarak Ermenilerle bir sorunumuz yoktur bu siyasi bir durumdur. Önemli olan bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları, yanlış öğretilip zihinlerde örülen duvarları kırmak. Çünkü bu kitaplarda öğretilenler ileride üst makama gelecek olan insanların zihinlerinde olacak. Yanlış bilgiler verilmiş olsa da öğretilenler ve anlatılanlarla ilerleyecekler sonuçta çocuk yaşta nasıl öğretilirse ilerisi de o şekilde devam eder. Gelecek kuşaklara doğruları öğretip, sadece Ermenistan değil tüm komşu ülkelerimizin bu tür yanlışlıklarını inceleyip bu imajı düzeltmemiz gerekir.‘’

Konuşmasını tamamlayan Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş’a, Avrasya İnceleme Merkezi Onursal Başkanı Ömer Engin Lütem’in teşekkür belgesini sumasıyla konferans son buldu. Ermeni tarih kitaplarından yapmış olduğu çeviriler sayesinde bizleri aydınlatan Sayın Bozkuş’a bizlerde teşekkürlerimizi sunuyoruz…

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers