GUSTAVO CAMPOS FALLAS: “KOSTA RİKA VE TÜRKIYE DİPLOMATIK İLİŞKİLERİNİN 70. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR"

21/09/2020


Serhat ÖNALP -DG- Büyükelçi röportajlarına devam ettiğimiz dergimizin bu sayısında, dünyada ordusu olmayan ender devletlerden biri olan, ve bununla birlikte yenilenebilir enerji konusunda çok başarılı bir model haline gelen Kosta Rika’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Gustavo Campos Fallas’ı ağırladık.

Sayın Büyükelçi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihini, pandemi sürecinden sonra ortaya çıkabilecek fırsatları ve Türkiye – Kosta Rika ilişkilerinin geleceğini konuştuk.

Diplomatik Gözlem: 70 yıl önce, Kosta Rika ve Türkiye hükümetleri, diplomatik ilişkiler kurmaya ve bunu yaparken dünyanın farklı ucunda iki ülke arasında bir yakınlaşma süreci başlatmaya karar verdiler. Bu ikili ilişkinin gelişiminin evrimi nasıl oldu?

Büyükelçi Campos Fallas: Şimdi onların aldıkları tarihi kararı ve eski liderlerimizin büyük vizyonunu kutluyoruz.

Bugün tarihi bir günü kutluyoruz. 70 yıl önce, 21 Eylül 1950'de Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin Meksika'daki büyükelçisini Kosta Rika'ya diplomatik yerleşik olmayan temsilcisi olarak atamaya karar verdi. Bu karar, Kosta Rika ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmileştirilmesi ve her iki ülkenin de diplomatik ilişkilerini ilerletme iradesinin tamamlanması olarak biliniyor. Bu 70 yıl boyunca üç farklı dönem gözlemledik.

1950'den 2001'e kadar, diplomatik temaslar çoğunlukla formaliteler, iletişim ve davetiyeler yoluyla düzensiz bir şekilde kuruldu, bu yüzden çoğunlukla protokol tipi bir ilişkiydi.

2001'den 2013'e kadar bakan düzeyinde yapılan dört ziyaret ve bir cumhurbaşkanlığı ziyareti ile ikili ilişkiler artmaya başladı. Yani bu 19 yıl bir ara aşamaya benziyor.

Üçüncü aşama, 6 yıl önce 2014’te başkentlerimizde, San José’de ve Ankara'da elçiliklerin karşılıklı açılmasıyla başladı. Bu önemli dönüm noktasından bu yana, ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor.

10 Ekim’de Ankara'daki Kosta Rika Büyükelçiliği'nin açılışının altıncı yıldönümü kutlanacak. Bu altı yıl, her iki ülke için de karşılıklı öğrenme ve birbirlerinin kültürlerini, gerçeklerini, güçlü yanlarını ve potansiyellerini anlama süreci olmuştur.

Büyükelçiliğimizin kurulmasının amacı, ikili ve çok taraflı düzeyde siyasi diyaloğu güçlendirmek, işbirliği anlaşmalarını ve projelerini arttırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmekti.

İmzalanan ve yakın gelecekte imzalanacak olan çeşitli ikili belgeler, dostluğumuza sağlam bir yasal çerçeve sağlamanın önemli adımları olacaktır.

Şu anda devam eden girişimlerle her iki ülke de ikili ilişkilerin gelişmesinden fayda sağlıyor. Sorunuzda da belirttiğiniz gibi, ülkelerimiz coğrafi olarak uzakta bulunuyor ancak dünyamızın ulaşım, telekomünikasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı evrimi, küreselleşmiş dünyamız sayesinde fiziksel mesafenin üstesinden gelmek daha kolay hale geldi.

İkili ilişkilerin ilerlemesi için en önemli faktörlerden biri bu gelişmede yer alan hem elçiliklerdeki elçilerin hem de başkentlerdeki bakanlıkların merkezlerindeki diplomatların liderliği, bağlılığı ve motivasyonudur.

İki ülke arasındaki ilişkiler, göreve başladığım Kasım 2018'den bu yana canlandı. Akademik, ticari, kültürel temasları teşvik etmek için çok çalıştım ve iki ülke arasındaki işbirliği her geçen gün artıyor.

Büyükelçiliğimizin kurulmasının amacı, ikili ve çok taraflı düzeyde siyasi diyaloğu güçlendirmek, işbirliği anlaşmalarını ve projelerini arttırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmekti.

İmzalanan ve yakın gelecekte imzalanacak olan çeşitli ikili belgeler, dostluğumuza sağlam bir yasal çerçeve sağlamanın öneminin bir örneğidir.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel Müdürü Sayın Levent Gümrükçü'ye sürekli desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Kosta Rika'daki yeni Büyükelçisi Ekselansları Fatma Pihava Ünlü'nün yaptığı çalışmaları da vurgulamak istiyorum. Kosta Rika'ya gelişi, San Jose'deki Elçiliğin pozitif enerji dolu varlığının tamamen yeni bir aşamasını işaret ediyor. Büyükelçiler Sayın Gümrükçü ve Sayın Ünlü Kosta Rika'nın büyük dostlarıdır ve her ikisinin de ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olacağından eminim.

Diplomatik Gözlem: Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü kutlamak için ne gibi etkinlikler planladınız?

Büyükelçi Campos Fallas: Bu önemli olayı anmak için bir dizi etkinlik planladık. Ne yazık ki, koronavirüsü salgını nedeniyle, faaliyetlerin çoğu iptal edilecek veya ertelenecektir. Bizim için en önemlisi, siyasi istişareler mekanizmasının ilk toplantısının yapılmasıydı. Mutabakat Zaptı 2001 yılında imzalanmış ve birkaç üst düzey toplantı yapılmıştı. Ancak henüz siyasi istişare olarak bir toplantı yapamadık. Bu siyasi istişarenin 21 Nisan'da yapılması planlandı, ancak mevcut pandemi sebebiyle Kosta Rika Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının resmi ziyareti mümkün olmadı.

Bu küçük aksaklık bir yana, 2021’de Bakan Yardımcısı düzeyinde resmi bir ziyaret için ilk adım olarak Ekim ayı sonuna kadar üst düzeyde sanal bir toplantı yapılacağı için mutluyuz. Yakın gelecekteki bu tür üst düzey görüşmeler, ekonomik, politik, akademik, turistik, kültürel, bilimsel ve teknolojik olmak üzere her alanda güçlü işbirliği gündemini geliştirecektir.

Bugün, 21 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakıyoruz. Bu protokol töreni bizim için çok anlamlı, çünkü diplomatik ilişkilerimizin 70. yıldönümünü anarken, Kosta Rika’nın da temel değerlerinden olan demokrasiyi savunmada Türk halkının cesaretini vurgulamak istiyoruz.

Dışişleri Bakanlarımız arasında diplomatik bilgi alışverişi de 2021'de bakan düzeyinde bir toplantının başlangıcı olarak gerçekleşecek.  

Diplomatik Gözlem: Kosta Rika-Türkiye ilişkilerini nerede konumlandırmalıyız?

Büyükelçi Campos Fallas: Kosta Rika ve Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Biraz önce de belirttiğim gibi, Elçiliklerin karşılıklı açılması, ilişkilerimizin gelişiminde dönüm noktasıydı.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler, kalkınma ve ikili ilişkimiz için en önemli fırsat alanlarından biridir.

İkili ticaretimizin toplamı 2019 için yaklaşık 115 milyon dolar. Yıldan yıla dalgalanan bu miktar yavaş ama olumlu bir eğilimde. Kabul etmeliyim ki, Türkiye'den Kosta Rika'ya ihracatın belirgin büyümesi daha çok Türk tarafı için olumlu olmuştur.

Kosta Rika'nın Türkiye'ye sattığı ana ürünler, özellikle taze, aynı zamanda kurutulmuş muz ve ananas meyveleridir. Çoğunlukla Konya'daki tropikal Kelebek Bahçesi için kelebek kozaları bile Türkiye'ye ihraç ediliyor. Yüksek teknoloji tıbbi cihaz ihracatımız artıyor. Yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlar Kosta Rika'daki ana ihracat sektörümüzdür. Türkiye'den Kosta Rika'ya ithal ettiğimiz başlıca ürünler metal, özellikle demir ve çeliktir.

Temmuz ayına kadarki veriler, ikili ticaretimizde büyük bir düşüş olmadığını gösteriyor gibi görünüyor ancak dalgalanma eğilimi nedeniyle pandeminin gerçek etkisini belirlemek zor. Elbette, uluslararası ticarette karşılaşan bozulma, gecikme ve azalma da ikili ticareti etkiliyor.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelecekteki gelişimi için özellikle önemli bir gelişme olarak, Kosta Rika ve Türkiye arasında Ticaret Ortak Komitesi'nin Kurulması için Mutabakat Zaptı'nın yürürlüğe girmesini gösterebiliriz.

Bu Mutabakat Zaptı, ikili ticaret ve yatırımların artırılmasına yönelik olarak ticaret bakanlıkları ve diğer ilgili kurumlardan daha yapılandırılmış bir çalışma için bir çerçeve oluşturuyor.

Bu Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesinden dolayı Büyükelçilik,  Orta Amerika İş Konseyi DEIK ile Kosta Rika Dış Ticaret Bakanlığı (COMEX), Kosta Rika ihracat Tanıtım Ajansı (PROCOMER) ve Kosta Rika Yatırım Tanıtım Ajansı (CINDA) arasında Ortak Komite'nin ilk toplantısının başlangıcı olarak bir video konferans düzenledi.

Kosta Rika ve Türkiye arasında Ticaret Ortak Komitesi'nin Kurulması için Mutabakat Zaptı, ekonomik bağlarımızın yeni bir seviyeye çıkmasına yol açacaktır. Bu mekanizmanın uygulanmasının ülkelerimiz arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini geliştireceğinden ve daha fazla ikili anlaşma için başlangıç noktası olacağından eminiz.

Kosta Rika, Türkiye'de güçlü bir tanıtım çalışması başlattı. Türkiye'deki Kosta Rika Büyükelçiliği, için yüksek elverişli bir yelpazenin, mükemmel iş ortamının ve Kosta Rika'ya yatırım yapmanın büyük potansiyeli ve sonuçlarının yanı sıra egzotik ve çarpıcı turistik yerlerin tanıtımını içeren ülke markası Essential Kosta Rika'yı tanıtmak için büyük çaba sarf ediyor.

Halklarımız arasında ve özellikle de özel sektörlerimiz arasında karşılıklı bilgi paylaşımı, ekonomi ilişkilerimizin gelişmesinde etkili olacaktır. Türkiye'nin ülkemizdeki uzun vadeli ve yüksek katma değerli yatırımlarını artırmasını dört gözle bekliyoruz. İki ülke arasındaki temasların artması, ikili ilişkileri güçlendirmenin ana unsurlarından biridir.

Kosta Rika ve Türkiye’nin ortak ilgi alanına giren çok sayıda tutum ve konu bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası siyasi örgütlerde, özellikle de adaylıkların desteklenmesinde işbirliği konusunda zengin bir geçmişe sahibiz. Kosta Rika'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) katılımına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye'deki Büyükelçiliğimiz üniversitelerimiz arasında ilişkiler kurmak için çok çalışıyor. Akademik işbirliği, ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel gördüğümüz ana alanlardan biridir. Ulusal Rektörlük Konseyi (CONARE) ile Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Mutabakat Zaptı imzalanmasının çok yakında tamamlanmasını umuyoruz. Bu Mutabakat Zaptı CONARE Başkanı tarafından imzalandı ve umarız YÖK de kısa bir süre içinde aynısını yapacak.

Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ile TÜBİTAK Başkanı arasında yapılan son sanal toplantı da bizim için memnuniyet verici. Bu önemli toplantı, ülkelerimizin teknoloji, inovasyon ve bilim alanındaki işbirliği ve kısa vadede özellikle COVID-19’u önleme, tedavi ve aşılar için çok önemli bir başlangıç noktası anlamına geliyor.

İkili ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi taahhüt ediyoruz. 

Diplomatik Gözlem: Mevcut pandemi sırasında ve sonrasında iki ülke arasında işbirliği olanaklarının nasıl geliştirileceğini düşünüyorsunuz?

Büyükelçi Campos Fallas: Kosta Rika örneği, uluslararası işbirliği açısından çok özeldir.

Uluslararası işbirliğinde ikili rolü olan bir ülkeyiz ancak aynı zamanda çoğunlukla teknik işbirliği olmak üzere işbirliği sunan ve sağlayan tarafız.

Diğer Orta Amerika ve Karayip ülkeleriyle karşılaştırıldığında, daha yüksek bir yaşam kalitesi seviyesine ve çok iyi göstergelere sahip olduğumuz doğrudur ancak bu, bir dizi farklı alanda işbirliğine hala ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmez. Gelişimimize ulaşmamıza yardımcı olmak için çeşitli alanlarda dost ülkelerden işbirliğine hala ihtiyacımız var.

90'ların başında Kosta Rika’nın Resmi Kalkınma Yardımı ve diğer yollarla desteğin çoğuna erişimi engellendi. Bu karar, belirli bir kriterin, yani kişi başına düşen GSYİH'nın kullanılması nedeniyle yapıldı. Sadece bu tek göstergeyi kullanarak, ülke o zamandan beri ana uluslararası bağışçıların işbirliği programlarından men edildi.

Bir bakıma bu, başarıyı cezalandırmak gibidir. Diğer bir deyişle bu, bazı durumlarda sadece desteğin değil, kaynakların da bazı kişilerin cebine ulaştığı diğer bazı ülkelerden farklı olarak aldığı desteği verimli ve uygun bir şekilde kullanan Kosta Rika gibi bir ülkeyi cezalandırmaktır.

Kosta Rika, uluslararası işbirliği için söz konusu aşırı basitleştirilmiş kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi için orta gelirli ülkeler arasında güçlü bir liderlik konumu elde etti ve bunu sürdürüyor. Kosta Rika, uluslararası arenada güçlü bir pozisyona sahip ve sadece söz konusu basit standardı eleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu kriterleri geliştirmek için seçenekler de önerdik.

Bu önerilerin temeline "yapısal boşluklar" deniyor, bu da bağışçıların yalnızca kişi başına düşen GSYİH'yi dikkate almamaları ve işbirliğinden yararlanacakları belirlemek için daha geniş bir gösterge grubuna ve ulusal koşullara bakmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu yapısal boşluklar şu alanlardadır: yoksulluk ve eşitsizlik, altyapı, eğitim, cinsiyet, üretkenlik ve yenilik.

Daha önce de belirtildiği üzere, Kosta Rika aynı zamanda uluslararası işbirliği teklifçisidir. Çok çeşitli alanlarda önemli gelişmeler sağladık ve bazı ülkelere teknik işbirliği sağlayabilmek için önemli düzeyde ilerleme kaydettik. Bu nedenle, finansa dayalı işbirliği sağlayamayabiliriz ancak teknik yardım sağlama kapasitesine sahibiz.

Bu pozisyon aynı zamanda, yararlanıcı olarak üçüncü bir ülke ile üçlü işbirliği projeleri oluşturmak için geleneksel olarak büyük uluslararası bağışçılar olan finansal araçlara sahip bazı ülkelerle güçlerimizi birleştirmemize olanak sağladı. Bu planın bir parçası olarak, biz teknik yardım sağlıyoruz, bir ülke finansman sağlıyor ve üçüncü ülkeler her iki işbirliği türünden de yararlanıyor. Türkiye'nin üçlü işbirliği projelerine ortak olmasını dört gözle bekliyoruz.

Şu anda, sadece pandemi ile ilgili değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve diğer birçok konuda gelecekte de en iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik projeler oluşturmak için müzakerelere başlamaya hazırız.

Bu pandeminin, diğer işbirliği alanlarına kıyasla geleneksel olarak ihmal edilmiş olan sağlık sektöründeki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemini fark etmemizi sağladığını belirtmek özellikle önemlidir.

Bu nedenle, sağlık sistemlerimiz arasında karşılıklı olarak yararlı olabilecek ve ülkelerimizin sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için olası çalışma alanlarını belirleme çalışmaları, hızla ele almamız gereken bir alandır.

Sağlık sektöründeki işbirliği sadece iki taraflı olarak değil, aynı zamanda çok taraflı forumlarda da gündemde ve bu nedenle Kosta Rika,  Covid-19 teknoloji erişim havuzuna (C-TAP) da gerekli katkıyı vermeye hazırdır.

Bu platform, veri, bilgi, fikri mülkiyet paylaşımına izin verecek ve Covid-19'a karşı hayat kurtaracak sağlık ürünlerine adil erişimi kolaylaştıracaktır. Şimdiye kadar, 39 ülke bu platformu destekledi ve onayladı.

Şunu da eklemek istiyorum ki, ülkemiz, pandeminin başlangıcından bu yana küresel işbirliğinin önemini veya güçlendirilmesini vurguladı, çünkü çok taraflılığın güçlendirilmesi ve desteklenmesi her şeyden önemlidir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kosta Rika'yı çok taraflılığı teşvik etmek için kararlı ve yorulmak bilmeyen çabalarından ötürü çeşitli vesilelerle kutladı.

Dışişleri Bakanımız geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Tüzüğünün imzalanmasının 75. yıldönümünü kutlayan "Birleşmiş Milletler Tüzüğü: Parçalanmış Bir Dünyada Çok Taraflılık" üst düzey sanal forumuna katıldı.

Kosta Rika, Kosta Rika için üç büyük öneme sahip tesis inşa etti. Birincisi: insan güvenliği olmadan kalıcı bir güvenlik olamaz; ikincisi: uluslararası hukuk, barış ve güvenliğin gerçek temelidir ve Üye Devletlerin esas sorumluluğunu teşkil eder ve üçüncüsü: uluslararası toplum, etkili ve verimli bir Güvenlik Konseyi'ne ihtiyaç duyar ve bu hakka sahiptir.

İnsan güvenliği devlet güvenliği ile çelişmiyor. İkisi el ele gider. Bunu göz önünde bulundurarak, Güvenlik Konseyi Tüzüğün 26. maddesini görmezden gelmeye devam edemeyiz.

Bu dönüşüm, daha önce hiç bu kadar ivme kazanmamış olan insani ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir paradigma değişimini gerektirir. BM için tarihi olan bu 2020 yılında Kosta Rika, sadece Tüzüğün ideallerini yansıtmak ve temel ilkelerine olan bağlılığını yenilemek için değil, aynı zamanda tüm ülkelerin küresel dayanışma ruhu içinde birlikte çalışmayı taahhüt etmeleri için gerektiğini vurgulamaktadır.

Diplomatik Gözlem: İkili ilişkilerde gelecekte bizi ne tür gelişmeler bekliyor? Bunu hem olumlu hem de olumsuz anlamda soruyoruz.

Büyükelçi Campos Fallas: Küresel ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığımızda, ekonomilerin yavaşlaması ve çok taraflı, kurallara dayalı ticaret sisteminin zayıflaması gibi zorlukların üstesinden gelmek için çevik ve yetenekli olmalıyız.

Geleceğe baktığımızda, Kosta Rika ve Türkiye, geleneksel pazarlarımızın ötesinde işbirliği yapma fırsatlarını keşfetmelidir. Bu, Kosta Rika'nın Latin Amerika'da Türkiye için bir ticaret ve yatırım platformu olarak hizmet edebileceği anlamına geliyor. Bölgesel merkezler olarak stratejik konumlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Bunu güçlendirmek için, birbirimize aşinalığımızı arttırmamız gerekiyor. Siyasi anlamda ve özellikle iş dünyası liderleri arasındaki etkileşimi artırmayı düşünebiliriz.

Diplomatik Gözlem: Çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçi.

Büyükelçi Campos Fallas: Teşekkür ederim. Kosta Rika halkına ve Türkiye halkına refah ve mutluluk dilerim. Yıldönümümüz kutlu olsun! Tebrikler! Teşekkürler!

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers