İNGİLTERE’DE EKONOMİ, YOKSULLUK VE EĞİTİM

13/10/2016


İngiltere Başbakanı David Cameron’ın görevinden ayrılmasının ardından, Theresa May Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıkarak görevi devraldı. Böylece Margaret Thatcher’dan sonra başbakanlık koltuğuna oturarak İngiltere’nin yeni başbakanı Muhafazakâr Parti lideri Theresa May oldu.

Ayrıcalıklı bir azınlık için değil, herkesin çıkarı için bir Britanya yaratmak amacıyla göreve geçen May, yeni kabinede eski Uluslararası Kalkınma Bakanı Justine Greening’i Eğitim, Kadın ve Eşitlikler Bakanı olarak atamıştı.

Geçtiğimiz günlerde 2010 Akademi Yasası yıl dönümünde konuşan Greening, sosyal mobilizasyonun önemini vurgulayarak, Britanya’yı ‘herkes için’ bir ülke yapma yolunda kararlılıklarını dile getirdi.

Öyle ki, 2010 Akademi Yasası, Birleşik Krallık’taki tüm okullara, akademi statüsüne geçebilme ve kısmi özerklik hakkı sağlamaktadır. Yasa kapsamında ailelere daha fazla söz hakkı sağlanırken, okulların yönetiminde ağırlık okul yönetimine verilmiştir. Bunların ötesinde, yapılan yasal düzenlemelerle, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılmış ve eğitimde fırsat eşitliği amaçlanmıştır.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen süre zarfında Britanya’da eğitim alanında neler değiştiğine bakıldığında olumlu bir tablo ile karşılaşıldığı söylenemez. Öyle ki, Akademi Yasası amaçlarını yerine getirememiş; hatta eğitimde yoksul ve zengin kesim arasındaki fark giderek artmıştır.

Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları isimli kitabında Thomas Pogge, bir ekonomik düzenin değerlendirilmesinin, üç faktöre ilişkin bilgiye duyarlı olması gerektiğini savunur. Bu faktörler; mutlak yoksulluğun boyutları, eşitsizliğin boyutları ve ilk iki faktörün izlediği yöndür yani yoksulluk ve eşitsizliğin zaman içinde artmaya ne kadar meyilli olduğudur. Bu bağlamda, İngiltere’nin ekonomik düzenini bu üç faktör ele alınarak inceleyebiliriz.

Öncelikli olarak, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından 2014 yılında yapılan araştırmaya göre İngiltere nüfusunun (3,9 milyon) yüzde altısı yoksulluk içinde yaşarken, yoksulluğun giderek kalıcılaştığına dikkat çekiliyor. Bu bağlamda, İngiltere’de yoksulluğun ne kadar şiddetli ve yaygın olduğuna, kısaca yoksulluğun boyutlarına, baktığımızda ülkede yaşayan insanların sağlık, eğitim ve yaşam standartları alanlarında tekrar eden yoksunluklar nedeniyle yoksulluk içinde yaşadığını söylenebilir.

Ayrıca İngiltere zengin ve yoksul kesim arasındaki uçurumuyla ünlü bir ülke. Ülkede zenginler daha zengin olurken, alt ve orta gelir düzeyindeki insanların reel gelirlerinin azalması söz konusu. Bunun yanı sıra, zengin ve yoksul kesim, coğrafi olarak giderek daha fazla ayrışıyor ve zengin ve yoksul kesimdeki bireylerin yanyana yaşama eğilimi de gitgide azalıyor. Ve söz konusu bu durum eğitim sisteminde de kendini açıkça gösteriyor. Öyle ki bir okulda öğrenciler arasında ekonomik farklılıklar azalırken, okullar arasında hem ekonomik hem de eğitim kalitesi anlamında eşitsizlik devasa boyutlarda. Özellikle de söz konusu olan Londra gibi dünya şehirleri olunca...

Aynı zamanda, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) referandumunda ülkenin AB'den ayrılması yönünde (Brexit) karar çıkmasının ardından, Sterlin büyük değer kaybetti ve İngiltere ekonomisini dünya sıralamasında geriye düşürdü. Zira İngiltere bir süre birçok alandaki enerjisini kendi içindeki bu krizi çözmeye yönelteceği için, yoksulluk, sosyal mobilizasyon ve özellikle eğitim alanında yapılacak muhtemel reformların ertelenebileceği yorumu yapılabilir.

Sonuç olarak, yeni hükümetin yoksulların yararına olacağı, eskisine kıyasla yoksullara daha iyi davranacağı gerçekten çok cezbedici iken; öyle görünüyor ki Britanya, bu konuda, Theresa May ve Justine Greening önderliğinde, henüz başarılı adımlar atabilmiş değil. Yaşanan kırılganlıklar (örneğin Brexit), ekonomik gelişmeyi tehdit ediyor ve söz konusu problemler sistematik ve hızlı bir biçimde giderilemezse, ekonomik anlamda ilerleme imkânsız olacaktır.

Nuran YILDIRIM
 

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers