KAVRAMSAL OLARAK JEOPOLİTİK

27/11/2016Son yüzyıldaki jeopolitik gelişmeler Avrasya’nın kenar kuşağı üzerinde mücadeleler şeklinde olmuştur. Zengin enerji kaynaklarına sahip Avrasya ve Orta Doğu ile bu kaynakları satın alabilecek ekonomik güce sahip Batı ülkeleri jeopolitik mücadelenin merkezinde yer almışlardır. Ayrıca söz konusu kenar kuşağın üzerindeki çatışmaların dışında kalan ama jeopolitik mücadelenin etkilerini sürekli hisseden Afrika ve Güney Amerika’da günümüzde küresel jeopolitiğin parçası olarak kabul görmektedir.Jeopolitiğin temel unsurlarından birisi, coğrafi koşulların savunma gücüne katkısının mutlaka dikkate alınması ve coğrafi koşulların şekillendirdiği insanların da o coğrafyayla uyumlu olduğu gerçeğidir. Napolyon’da “bir ulusun coğrafyasını bilmek onun dış politikasını da bilmek demektir” sözüyle coğrafyanın önemini ifade etmiştir. Antik çağlardan günümüze kadar imparatorluklar ve devletler içinde yaşadıkları ortamın fiziki kaynaklarından yararlanarak ve avantajlarını kullanarak yeni kaynaklara ulaşabilmek için yeni topraklar ele geçirmişlerdir. Yüzyıllardır egemen güçler tarafından yapılan uygulamaların temelinde jeopolitik yaklaşımlar bulunmaktadır. Geçmiş imparatorluklar jeopolitik olarak evrensel bir egemen güç stratejisi uygulamışlar ve jeopolitik hâkimiyetlerini korumak için bölgesel olarak karşılıklı güç dengesi oluşturmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca kendilerine bağımlı olan ülkeleri ticari çıkar ve diplomasiyle birbirlerine yakın tutmuşlar ve doğrudan askeri güce dayanan müdahaleyi son çare olarak görmüşlerdir.
Dr. Cenk SevimMakalenin devamını Temmuz sayımızda bulabilirsiniz
porno izlegaziantep escort bayanbrazzers