PAKİSTAN 3. MSEAP’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME İÇİN TOPLU OLARAK ÇABA GÖSTERİLMESİ İHTİYACINI VURGULADI; MSEAP’Yİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARINI ARADI

10/10/2018


Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları’nın (MSEAP) 3.Toplantısına katılan 6 üyeli Pakistan Parlamenter heyetine liderlik eden Senato Başkan Yardımcısı Sayın Saleem Mandviwalla Pakistan’ın sürdürülebilir gelişmeye ve ekonomik işbirliğine olan adanmışlığını vurguladı.

Antalya’da 8-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. MSEAP’ın teması “Avrasya’da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme” idi.  Pakistan heyetine Senatörler Mohsin Aziz, Khush Bakht Shujat, Naseebullah Bazai,ve Ulusal Meclis Üyeleri Junaid Akbar ve Arbab Amir Ayub dahildi.  Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’de heyete katılmaktadır.

Bu anahtar parlamenterler toplantısının açılış oturumunda konuşma yapan Saleem Mandviwalla Avrasya bölgesindeki 40 ülkeden 4 milyardan fazla kişiyi temsil eden parlamenter heyetlerin burada bulunmasının parlamenter diplomasinin küresel politikada barış ve refaha ulaşmak için giderek artan rolüne tanıklık ettiğini söyledi.  Saleem Mandviwalla çevre konusunun sadece milli ve bölgesel bir mesele değil ama aynı zamanda küresel bir sorumluluk olduğunu söyledi.  Kendisi iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki yaşamın varlığı için ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulundu ve çevresel meselelere Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG’ler) ile aynı çizgide politikalar geliştirilmesinde yüksek bir öncelik verilmesi konusunda çağrıda bulundu.  Dünyada devam eden ekonomik büyümenin çevresel olarak sürdürülebilir yollarla izlenmesi gerektiğini, bunun az gelişmiş ülkelerin ekonomik performansını geliştirerek ve aynı zamanda artan ekonomik işbirliği aracılığıyla yoksullukta belirgin azalmalar sağlamayı hedefleyerek gerçekleşebileceğini ekledi.

Başkan Yardımcısı Saleem Mandiwalla “Sürdürülebilir Gelişmenin” dünyayı bir rekabet prizması yerine bir işbirliği prizması içerisinden görerek sadece barış ve işbirliği aracılığıyla erişilebilecek evrensel bir hedef olduğunu söyledi.  Kendisi MSEAP’ın çözüme kavuşturulamamış küresel anlaşmazlıkların altta yatan nedenlerini ortaya çıkararak, aşırı yoksulluğu ve küresel sosyopolitik ve ekonomik bozuklukları ortadan kaldırararak, ticaret yapan herkese eşit düzeyde oyun alanı sağlayarak, doğal kaynakların sorumlu olarak tüketilmesi aracılığıyla, çevresel bozulmanın ve iklim değişikliğinin nedenlerini araştırarak ve küresel düzeyde herkesi dahil etmek için ulusal hedeflerimiz arasında sinerjiler ve uyumluluklar geliştirerek sürdürülebilir barışa erişmek için kullanılabileceği yolunda görüşünü bildirdi.   Kendisi bu ortak hedefe giden yolun bölgesel entegrasyondan, ticareti liberalleştirmekten, daha fazla bölgesel ve küresel bağlanabilirlikten ve tüm kültürlerin ve uygarlıkların karşılıklı olarak Kabul edilmesinden ve anlaşılmasından geçtiğini vurguladı.

Senatör Saleem Mandviwalla şunun altını çizdi ki, sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşmak için uzun süreli küresel anlaşmazlıkların çözülmesi gereklidir.  “Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı Filistin gibi en uzun süreli yabancı işgali durumlarından birisi olarak kalmıştır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündeminde en uzun süreden beri çözülmemiş olarak kalan bir meseledir.”  Kendisi bu anlaşmazlığın bir uluslararası yangın noktası olarak kaldığını ve Hint İşgalindeki Keşmir’de (IOK) yaşayan Keşmirlilerin en kötü insane hakları ihlallerinden muzdarip olduğunu ekledi.  Kendisi uluslararası topluluğa IOK’de gerçekleşen berbat insane hakları ihlallerini durdurmak için acil eylem alması çağrısında bulundu ve Keşmir halkına ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirmeleri için yardım ederek ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Senatör Saleem Mandviwalla Pakistan’ın gelişen bir ekonomi olarak birkaç zorlukla karşı karşıya gelmesine rağmen ekonomik büyümesini ve gelişmesini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek için kararlı olduğunu söyledi. Kendisi Pakistan’ın SDG’lere öncelik verdiği ve böylece 2030 yılında üst orta sınıftaki ülkelere katılabileceği bilgisini verdi.

MSEAP’ın geleceği bakımından, kendisi bu forumun kalıcı bir sekreterliğinin oluşturulması için olan ihtiyacın altını çizdi.  Kendisi aynı zamanda Pakistan’ın MSEAP’ın gelecekteki toplantısına ev sahipliği yapmak konusundaki güçlü isteklerini ifade etti.  Kendisi aynı zamanda toplantıda bulunan Asya Parlamenterler Birliği (APA) üyelerini Gwadar kentinde 29-31 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan APA’nın Siyasi İşler Komitesi ve Asya Parlamentosunun Kurulması için Özel Komite (SCCAP) toplantısına katılmaları için davet etti.

Abdul Akbar

Pakistan Büyükelçiliği

Basın Ataşesi

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers