TAIEX GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK ÇALIŞTAYI

13/03/2019


Haber Merkezi -DG-  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun birlikte düzenledikleri , “Avrupa Birliği Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Kapsamında Kırsal Kalkınma Programlarında Genç Çiftçilere Destek Çalıştayı” Ankara Crown Plaza Oteli’nde başladı.

Çalıştay’a,  Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Özdağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Tarım Reformu, IPARD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhammed Adak, Bölge Alt Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Dr. Viorel Gutu, Fransa Büyükelçiliği Tarım Danışmanı François Vîel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ataşe Yardımcısı Giulio Francesco Gentil, Almanya Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen, Bulgaristan’dan Kıdemli Uzman Milen Kyuchukov ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay Program’ına geçildi.

12 -14 Mart tarihlerinde Ankara’da yapılacak Çalıştayın amacı, Türkiye'de Kırsal Kalkınma desteği altındaki Genç Çiftçi Programlarındaki zayıf yönleri ve eksiklikleri tespit etmek.

AB uzmanları, ortak izleme ve değerlendirme çerçevesi de dahil olmak üzere AB yasal çerçevesi hakkında bilgi sağlayacak ve AB Üye Devletlerinde benzer programlara dayanan genç çiftçilere destek konusundaki deneyimlerini paylaşacaklar.

Çalıştay, genç çiftçileri hedefleyen kırsal kalkınma programlarının AB Ortak Tarım Politikası'na (CAP) uygun olarak uygulanması ve izlenmesi için Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için bir yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunacaklar.

Atölye üç bölüm halinde gerçekleştirilecek. Birinci bölümde (ilk gün), AB ve Türkiye'den değerli bilgiler ve deneyimler alarak katılımcılar arasında "genç çiftçilere destek" konusundaki farkındalık artacaktır. İkinci bölüm (ikinci gün), sahadaki uygulamayı araştırmak için bir saha gezisini ve programa dahil olan genç çiftçiler tarafından işletilen yakındaki çiftliklerden bazı örnekleri kapsayacak. Son bölüm (üçüncü ve son gün), farklı tematik konularda grup tartışma oturumunu içerecek.

Çalıştayın metodolojileri seminerler (ilk gün) ve çalışma gruplarında (üçüncü gün) beyin fırtınası yapılacak.

AB uzmanları, başından sonuna kadar "kaynak insan rolü" oynayacak. Uzmanların, AB üye ülkelerindeki genç çiftçilere Türk paydaşlarının farkındalığını artırmak için destek sistemleri konusunda etkileşimli seminerler sunmaları bekleniyor. Ayrıca, Türk yetkililere ilham vermek için AB üye ülkelerinden bazı örnekler paylaşmaları bekleniyor. Ayrıca, uzmanların en büyük katkısı, son günkü grup tartışması sırasında rehberlik ve tavsiyeler olacaktır. Uzmanların, deneyimlerini tartışmalara dahil ederek tavsiye ve rehberlik etmek üzere çalışma gruplarına aktif olarak katılmaları bekleniyor.

Çalıştayın, Türkiye'deki genç çiftçi desteğiyle ilgili gelecekteki uygulama fikirleri ve önerileri için somut sonuçlar bulması bekleniyor. Katılımcıların, Türkiye'ye uyarlanabilecek AB uygulamalarının bir senteziyle ortaya çıkması bekleniyor. Katılımcılar, AB uzmanları sayesinde AB'den gelen bilgi ve deneyimlerle destek modaliteleri üretmek için çalışma gruplarında beyin fırtınası yapacaklar.

Çalışma grubu oturumunun sonunda her bir grup, bulgularını ve modalitelerini ortak oturumda sunacak ve tüm sonuçlar, daha sonra gelecekteki destek stratejisi için yol gösterecek olan çalıştayın raporuna kaydedilecek.

porno izlegaziantep escort bayanbrazzers